Facebook pageYoutube channelen

Smetana, Dvořák - zájezdový koncert

filharmonický koncert
klasická hudba
Datum: 17.02.2014 19:30
Místo konání: Tonhalle Zürich8002, Claridenstrasse 7, 8002 Zürich
Popis:

Bedřich Smetana: Vltava, symfonická báseň z cyklu "Má vlast"

Antonín Dvořák: Symfonie č. 9 e moll "Z Nového světa", op. 95

Dirigent: Jiří Bělohlávek
Orchestr: Česká filharmonie
Pořádá: Česká filharmonieAlšovo nábřeží 12, 110 00 Praha 1http://www.ceskafilharmonie.cz/
Ve spolupráci s: České centrum Vídeň