Facebook pageYoutube channelen

Rok české hudby - abonentní koncert

komorní koncert
klasická hudba, soudobá hudba
Datum: 17.02.2014 19:30
Místo konání: Rudolfinum (Dvořákova síň)Alšovo nábřeží 12, 110 00 Praha 1
Popis:

Karel Kohout: Sinfonia in F

Jan Václav Stamic: Sinfonia G dur

Bohuslav Martinů: Sextet pro smyčcový orchestr, H. 224

Evžen Zámečník: Elegie per Jan Palach pro housle a smyčce

Leoš Janáček: Idyla pro smyčcový orchestr

Sólisté:

Komorní orchestr Bohuslava Martinů/Martinů Chamber Orchestra

Lubomír Čermák - housle/violin

Pořádá: Český spolek pro komorní hudbuAlšovo nábřeží 12, 110 00 Praha 1http://www.ceskafilharmonie.cz/
Ve spolupráci s: Česká filharmonie