Facebook pageYoutube channelen

České baroko - abonentní koncert k Roku české hudby

orchestrální koncert
klasická hudba
Datum: 14.01.2014 19:30
Místo konání: Kostel sv. Šimona a JudyDušní ulice, 110 00 Praha 1
Popis:

Adam Michna z Otradovic: Loutna česká

Heinrich Ignaz Franz Biber: Battalia à 10 D dur

Pavel Josef Vejvanovský: Serenata in C

Jan Dismas Zelenka: Hipocondrie à 7 A dur, ZWV 187

Dirigent: Vojtěch Spurný
Orchestr: Talichova komorní filharmonie
Pořádá: Talichova komorní filharmonieBezová 1658, 147 14 Praha 4http://www.talich.com/