Facebook pageYoutube channelen

Křižovatky vokální tvorby

projekty
sborová hudba
01.02.2014 - 30.11.2014
Praha, Česká republika

Projekt Kühnova smíšeného sboru v Roce české hudby 2014 zahrnující tři různorodé koncerty.

Pořádá: Kühnův smíšený sborhttp://www.kuhnchoir.cz/
Akce v rámci tohoto projektu: