Facebook pageYoutube channelen

František Xaver BRIXI

(*2.1.1732, Praha - ✝4.10.1771, Praha)

český skladatel a varhaník

Pocházel z rozvětvené hudebnické rodiny, z níž zvl. význam měl ještě jeho otec, skladatel Šimon Brixi (1693-1735). V letech 1744-49 studoval na renomovaném piaristickém gymnáziu v Kosmonosích. V r. 1749 se stal varhaníkem u sv. Havla a později v dalších pražských chrámech, v r. 1759 získal nejvyšší varhanické místo v Praze jako regenschori v katedrále sv. Víta. Po 12 letech předčasně zemřel. Opisy jeho skladeb se nacházejí na mnoha českých kůrech, hojně i v Bavorsku, Rakousku, Polsku a Maďarsku. Napsal asi 400 opusů, z toho asi 290 církevních (100 mší), hudbu ke školním dramatům a dvěma komickým latinským hrám, jež se dodnes uvádějí (Erat unum cantor bonus, Luridi scholares), skladby komorní, varhanní a několik symfonií. Patří k nejvýznamnějších domácím skladatelům 2. pol. 18. století.