Facebook pageYoutube channelen

František Antonín RÖSSLER-ROSETTI

(*cca 1850 Litoměřice — †30. 6. 1792 Ludwigslust (Mecklenburg-Schwerin))

český skladatel žijící v zahraničí.

Začátek jeho života není přesně znám (uvádí se i křest 26. 10. 1745 v Mimoni) a bývá zaměňován s jinými osobami tohoto jména. Měl studovat teologii, v r. 1765 být vysvěcen na kněze, ale obrátil se k umělecké dráze. Jistě působil od září 1773 jako kontrabasista a později kapelník ve dvorní kapele ve Wallersteinu (Bavorsko), kde žila větší skupina českých hudebníků. Na konci 70. let byl již v Německu známým hudebníkem a jeho skladby se prodávaly v opisech i v tiscích (vyd. v Amsterdamu, Paříži, Praze, Frankfurtu n. M., Mainzu, Offenbachu, ve Vídni ad.). V letech 1781-2 podnikl studijní cestu do Paříže, 1786 navštívil Mnichov, 1788/89 několikrát Augsburg. V r. 1789 přijal dobře honorované místo dvorního kapelníka vévody meklenbursko-zvěřinského (Mecklenburg-Schwerin), kde byl též velký sbor. Komponoval na objednávku symfonie a oratoria, byl zván k nastudování svých děl (v únoru 1792 na dvůr do Berlína k provedení oratoria Jesus in Gasemathe a kantáty Halleluja). V Praze bylo 14. 12. 1791 hráno jeho rekviem na paměť zemřelého W. A. Mozarta. Napsal asi 35 symfonií, 50 koncertů pro různé nástroje (zvl. lesní roh, jimiž přispěl k rozvoji techniky nástroje), mše, kantáty a oratoria, mnoho komorních skladeb, hudby pro klávesové nástroje a písní. Patřil k nejvýznamnějším skladatelům symfonické hudby v poslední třetině 18. století, jeho bohatá melodika s názvuky českých lidových písní předznamenala romantismus.