Facebook pageYoutube channelen

Jakobus GALLUS (též Handl, vl. jm. Petelin)

(*3. 7. 1550  Ribnica (Slovinsko) - †18. 7. 1591 Praha)


slovinský skladatel.

Byl vychován ve slovinském cisterciáckém klášteře Stična (něm. Sittich), asi od r.1568 žil v dolnorakouských klášterech. Od r. 1574 byl členem dvorní kapely ve Vídni, asi od r.1578 se pohyboval v českých zemích (Znojmo, Brno, Zábrdovice, Olomouc, Kroměříž, Praha, Rakovník) a také ve Slezsku (Wroclaw- Breslau ad.). Od června r. 1579 do července r.1585 působil u olomouckého biskupa Stanislava Pavlovského, kde v r. 1581 vstoupil do jezuitského řádu. V r. 1585 přesídlil do Prahy a do své smrti byl ředitelem kůru v kostele na Starém Městě (St. Johannes in Vado – Sv. Jan Na zábradlí). Měl dobré společenské postavení a stýkal se s pražskými dvorskými úředníky. Patřil k nejvýznamnějším skladatelům vokální polyfonie. Napsal 4 knihy mší (věnovaných jeho církevním představeným), 4 knihy motet Opus musicum, pašije, madrigaly, ódy a drobnější církevní i světské skladby. Jeho hudba navazuje na benátskou tradici, má bohatý zvuk, odvážnou harmonii a výstižnou vazbu mezi hudební deklamací latinského textu a jeho liturgickým obsahem. Skladby vycházely tiskem v Praze u tiskaře Nigrina od 1579 do konce G. života a posmrtně, zčásti zůstaly v rukopise a byly vydány v novodobých edicích.