Facebook pageYoutube channelen

OSVALD CHLUBNA

(*22. 7. 1893 Brno – †30. 10. 1971 Brno)


český skladatel.

Studoval původně v Brně techniku a obchodní akademii, 1914–15 a 1923–24 skladbu u Leoše Janáčka. Do 1953 pracoval jako úředník. Učil též na brněnské varhanické škole a na konzervatoři (1919–35, 1953–59), později na Janáčkově akademii múzických umění (1956–58). Byl činný v brněnských uměleckých organizacích (zvl. Klub moravských skladatelů, 1919–48). Byl plodným skladatelem. Ač Janáčkův žák, šel vlastní cestou od romantismu, impresionismu až k modernímu konstruktivismu. V jeho písních a sborech se projevil vztah k symbolismu (texty: Otakar Březina, Jaroslav Vrchlický, Jaroslav Durych, ad.). Napsal několik cyklů skladeb pro klavír a varhany, nástrojové koncerty, symfonie, předehry, kantáty a předehry. Bohatá operní tvorba, často na vlastní libreta (Pomsta Catullova podle Vrchlického, komp. 1917, 1921 Brno), Alladina a Palomid (podle Maeterlincka, 1925 Brno, jako Síla touhy), Ňura (1932 Brno), Jak smrt přišla do světa (scén. mysterium, 1936 Brno, jako V den počátku), Freje pána z Heslova (komp. 1939-40, 1949 Brno), Jiří z Kunštátu a Poděbrad (podle Aloise Jiráska, komp. 1941-42), Kolébka (podle Jiráska, komp. 1951-52, 1963 Janáčkova akademie múzických umění Brno), Eupyros (komp. 1960-62). Texty a články, zvl. o Janáčkovi.