Facebook pageYoutube channelen

Vilém BLODEK

(*3.10.1834, Praha - ✝1.5.1874, Praha)

český skladatel, flétnista a pedagog

Na pražské konzervatoři studoval ve flétnové třídě Ant. Eisera a skladbu u J. B. Kittla (1846-52). V Praze studoval i klavír u Al. Dreyschocka. Po absolutoriu přijal místo učitele hudby v Polsku, kde působil dva roky a po návratu do Čech se stal profesorem flétny na pražské konzervatoři. V českém hudebním povědomí byl zapsán také jako vynikající klavírista.

První skladby zkomponoval již ve věku 13 let (Dechový sextet 1847). Ve svých skladbách vychází z romantiků B. Kittla, F. Mendelssohna-Bartholdyho, R. Schumanna, B. Smetany. Jeho hudební výraz se vyznačuje lyričností a zpěvností a smyslem pro instrumentaci.

Z jeho tvorby je dodnes oblíbená jednoaktová opera V studni (libreto K. Sabina 1867), Koncert D dur pro flétnu a orchestr (1862) a Symfonie d moll (1866). Vzhledem předčasné smrti (zemřel v ústavu choromyslných ve věku 40 let) nepatří k jeho hudebnímu odkazu mnoho děl. Jmenujme ještě alespoň hudbu k živým obrazům pro Shakespearovskou slavnost Umělecké besedy (1864), jíž se skladatelsky účastnil vedle B. Smetany, asi 20 mužských sborů pro pražský Hlahol (1859), ouvertury, 2 mše (1853, 1865), nedokončenou operu Zítek (na libreto K. Sabiny). Blodek je také autorem instruktivní Školy pro flétnu. Pozůstalost uspořádal J. Káan.

Biblografie:
F. X. Váňa: články v časopisech Tempo (Blodek, 1934, Vilém Blodek a dopis B. Smetanovi 1934-35)