Facebook pageYoutube channelen

Pokorný Petr

(*16.11.1932 Praha)


skladatel a pedagog

Studoval na Pražské konzervatoři hru na klavír u V. Holzknechta (1951–54) a později soukromě u I. Štěpánové-Kurzové. V letech 1954–59 vystudoval na Univerzitě Karlově přírodní vědy (RNDr. 1976). Mezi roky 1959–75 pracoval jako učitel chemie a biologie (1959–62 na základní škole v Unhošti, 1962–75 na Střední průmyslové škole chemické v Praze). Ve skladbě byl nejprve soukromým žákem M. Nedbala, na konzervatoři se učil kompozici u Z. Hůly a poté znovu soukromě u P. Bořkovce. V 60. letech spolupracoval s ansámblem Musica Viva Pragensis, který pravidelně uváděl jeho skladby. Pro jeho kompozice z 60. let je příznačné užití dodekafonie, postupně však Petr Pokorný její striktní pravidla opouští. Po r. 1968 byla jeho tvorba oficiálně ignorována a jeho díla byla hrána převážně v zahraničí. V této době byl zaměstnán jako pracovník Výzkumného ústavu odborného školství (1975–91) a napsal několik učebnic chemie. V 90. letech stál u zrodu dnes již zaniklého mezinárodního festivalu Musica Iudaica, byl členem výboru nadace OSA aj., psal recenze pro Český rozhlas a časopis Hudební rozhledy. Patří mezi zakládající členy sdružení Ateliér 90. Od roku 1990 již jeho skladby zazněly na mnoha koncertech a mezinárodních festivalech. Rekonstruoval, doplnil a nově instrumentoval balet Vojtěcha Jírovce Natalie (1993). Výběr ze skladeb: Sem zavěs ptáka pro klarinet (1961-64); Nacházení těžiště smutku pro basklarinet nabo basetový roh (1969); Umlkání pro klavír (1969); Šest podob večerního nebe pro klavír (1997-98); Osamělý pištec I, II pro basklarinet nebo anglický roh (1999-2000); Hudba k slavnostem jarních návratů pro violu (1999); Uprostřed noci zpěv (Nocturno) pro violoncello (2000); Křehkost motýlích křídel pro flétnu, klarinet, violu, violoncello a klavír (1999); Hadí královna veršů pro soprán, flétnu, klarinet a violoncello (1963); Prosím, sejměte masky pro baryton, klarinet, housle, violu, violoncello a klavír (1998); Libera me pro baryton a bas (1998); Znamení noci, netopýři a mlha pro baryton, violu, violoncello, kontrabas a cembalo, Capriccio oder die Freuden und Leiden des Wolfgang Amadeus Mozart“ pro soprán a orchestr (1991); Zwei Gesange pro baryton a orchestr (1993); Jozefova smrt pro soprán, baryton a smyčcový orchestr (1995); Autumn, pro orchestr (1997); Hommage à Brundibár pro malý orchestr (1999); Lyrická symfonie pro soprán, tenor, violoncello a orchestr (2000-01).

Odkazy:
http://www.musicologica.cz
http://www.musica.cz/pokorny