Facebook pageYoutube channelen

Tichota Jiří

(*18.4.1937 Točná u Prahy)


kytarista, zpěvák a muzikolog

Pochází z muzikantské rodiny (prapraděd, A. Liehmann, byl prvním učitelem hudby A. Dvořáka). Studoval chemii na Vysoké škole chemicko-technologické a hudební vědu na FF UK, kterou absolvoval r. 1965, titul PhDr. získal r. 1968. Na muzikologické katedře působil od r. 1963 jako asistent a odborný asistent, v polovině 80. let z fakulty odešel a věnoval se profesionálně činnosti ve Spirituál kvintetu; po listopadu 1989 se na katedru vrátil jako externí vyučující (přednáší hudební paleografii, speciálně renesanční a barokní tabulatury). V muzikologické práci se jeho raná orientace na strunné drnkací nástroje projevila zájmem o historickou literaturu tohoto typu, svoji pozornost věnoval především loutně, její historii a literatuře. Souborně zpracoval u nás dochované památky francouzské loutnové hudby, která počátkem 17. století v mnoha ohledech ovlivnila zrození samostatného instrumentálního stylu, publikoval soubornou práci o dochovaných památkách české loutnové literatury renesance. Téměř dvacetileté úsilí, věnované nejstarším památkám české loutnové literatury, shrnul v kritické edici tzv.Kodexu Jacobides(zatím nevydáno). Ve hře na klasickou kytaru byl samoukem, Koncem 60. let se zúčastňoval evropských seminářů pro starou hudbu v Belgii, podílel se na řadě zahraničních turné se soubory staré hudby. Sólistické koncertní činnosti v oborech kytara a loutna se věnuje průběžně, i když spíše příležitostně (pravidelněji spolupracoval s Pražskými madrigalisty), a to vedle své vědecké a jiné umělecké činnosti. Z nahrávek loutnové literatury:Hudba na Pražském dvoře Rudolfa II, Anglická vokální hudba 11.–16. století, Musica antiqua Slovaca, Čtveročasí básnictví českého, Hudba na zámku v Jaroměřicích,C. Monteverdi:Madrigaly válečné a milostné,G. Carissimi:Jefta,P. Eben:Suita d-moll pro barokní loutnu(na desce k uctění památky J. Palacha; náklad 1970 zničen). Z nahrávek kytarové literatury: P. Eben: Písně k loutně, Elce pelce,O. Korte:Trobadorské zpěvy. V r. 1960 založil skupinu, jež byla původně zaměřená na zpěv spirituálů, z čehož vychází její jménoSpirituál kvintet.Často působil jako člen porot folkových atp. přehlídek, soutěží, festivalů (Porta ap.). Za své zásluhy byl oceněn označením folková osobnost roku 1973 a cenou České hudební rady (1996); se Spirituál kvintetem získal četná další uznání.

Odkazy:
http://www.musicologica.cz