Facebook pageYoutube channelen

Petr Kotík

(*27.1.1942 Praha)


flétnista, skladatel a dirigent

Na pražské konzervatoři vystudoval flétnu u F. Čecha (1956–62), poté pokračoval na AMU Praha ve studiu skladby u J. Rychlíka (1962–63, 1966–69). Na vídeňské Hudební akademii studoval flétnu u H. Reznicka a skladbu u K. Schieskeho, H. Jelinka a F. Cerhy (1963–66). V Praze založil a řídil soubory Musica viva Pragensis (1961–64) a QUAX (1966–69) . Od r. 1969 žije a trvale působí v USA, od roku 1983 v New Yorku. Nejprve vyučoval flétnu na Státní univerzitě v Buffalu (1966–76), poté kompozici na York University v Torontu (1976–77). V r. 1970 založil S. E. M. Ensemble, s nímž vystupuje v USA i v Evropě. V letech 1978–82 navštívil jako skladatel a interpret třikrát Jižní Ameriku. V r. 1999 založil Ostrava Center For New Music (OCNM), zaměřené na hudbu moderních autorů (Earle Brown, John Cage, Alvin Lucier, Pauline Oliveros, Martin Smolka, Karlheinz Stockhausen) ve spolupráci s Janáčkovou filharmonií Ostrava. OCNM pořádá Ostravské dny (Ostrava Days), letní institut pro mladé skladatele a interprety nové hudby. Jeho kompoziční metoda vychází z grafických vizuálních podkladů, jeho skladebná koncepce se zakládá na náhodě, která se střídá s přímými kompozičními zásahy. V šedesátých letech pracoval s grafickými nákresy, které si sám vytvářel. V r. 1971 začal používat záznamy z pokusů reakcí nervového systému na drogy, které dokumentoval ve své laboratoři na univerzitě v Buffalu Jan Kučera. R. 1982 vypracoval s pomocí Charlese Amese počítačový program, vytvářející postupy založené na kontrolované náhodě. Tyto postupy uplatňuje na všechny hudební parametry. Z hlediska instrumentace jsou jeho partitury volné, hlasy je možno interpretovat v paralelních intervalech v libovolné poloze. Výběr skladeb: Kontrapunkt II. (1963), Hudba pro tři (1964), Spontano (1964), Kontrabandt (1967), Alley – Alej (1960/970), There is Singurarly Nothing (1971/973), John Mary (1973/974), If I Told Him (1974/975), Many Many Women (1975/1978), Drums (1977–81), Exploration in the Geometry of Thinking (1978–82), Music for Winds (1981–82), Commencement (1981), Apperent Orbit (1981/1984–85), Solos and Incidental Harmonies (1983–85), Integrated Solos I, II, III (1986–88), Wilside Bridge (1986–87), Dopisy Olze, text Václav Havel (1989–91), Quiescent form (1996), Adagio (1980/1997), Music forCcello and Piano (2000–2001), Music in Two Movements (1998–2002) .

Odkazy:
http://www.pkotik.com
http://www.musicologica.cz