Facebook pageYoutube channelen

Marta Jiráčková

(*22.3.1932 Kladno)


skladatelka

Studovala na pražské konzervatoři obor dirigování a skladbu u E. Hlobila, její absolventskou prací byla Suita pro symfonický orchestr (1958). V letech 1962–64 studovala soukromě u A.Háby, ve skladbě se dále zdokonalovala na brněnské JAMU v postgraduálním studiu u C. Kohoutka a A. Piňose (1976–78). Po absolvování konzervatoře nastoupila jako hudební režisérka do Československého rozhlasu, nyní je skladatelkou ve svobodném povolání. Její inspirací v době studií bylo dílo J. S. Bacha, J. Suka a A. Brucknera, významnými lidskými momenty manželství s tragicky zesnulým dirigentem V. Jiráčkem a vztah ke skladatelce S. Vorlové. Jiráčková sleduje novodobé trendy v hudební skladbě, její dílo zahrnuje různé hudební druhy a žánry včetně scénické hudby pro rozhlas a televizi. Důležité je zapojení vokální složky, kde prezentuje lidský hlas jako hudební nástroj. Z orchestrálního díla jmenujme Konfesi Slávy Vorlové, symfonickou skladbu se sólovou trubkou a sopránem (1973), Symfonii č. 1 Nanda Devi (1979), Ave Seikilos (1983), Motýlí efekt (1984), Symfonii č. 2 Silbo (1986–87), Hodina skladby (1988). Věnuje se také tvorbě komorní - Čtyři preludia, interludium a postludium pro klavír (1972–73), Variace na ukradené téma pro komorní soubor (1975), Tři písně beze slov, pro soprán, dechové nástroje, violoncello, celestu a bicí (1977), Imago vitae, suita pro varhany sólo (1989), Variace na politiku královny Hatšepsovet pro dva klavíry (1989), Dodekaria I. pro housle a klavír (1990), Dodekaria II. pro cimbál a flétnu (1992), Dodekaria tristis III. pro basetový roh a klavír (1992), Těžiště lidskosti, pro 8 dvojplátkových dechových nástrojů (1993), Olbramovy Evy, suita pro hoboj, housle a klavír (1995), Pár s hlavami plnými oblaků pro basklarinet a klavír (1998), Tři obrazy Edvarda Muncha, smyčcový kvartet (2000), Růžová pivoňka pro violu a klavír (2000), i vokální – Lók Gít, cyklus ženských sborů na indickou poezii (1972), Jen tak, pět duet pro soprán a flétnu, slova Jacques Prévert (1972), Já, Charles Lounsbury, pro baryton a klavír (1973), Osm divů světa, pro hlasy, harfu a bicí (1976), De corde, pro soprán, klavír a zvon, slova Jan Tausinger (1982), Svatý Václave, pro soprán, violu a klavír (1991), Svatý Václave, pro mezzosoprán a varhany (1992), od 70. let se věnuje elektroakustické hudbě: Ukolébavka (1978), Loď bláznů (1991), Výhledy z balkonu (1991), Včely a slunečnice (1992), Pětkrát žena (1992), Pura sub nocte (1998), Letní slunovrat (2000), Sedm pyramid (2001).

Odkazy:
http://www.musicologica.cz
http://www.musica.cz/comp/jirackov.htm
http://www.musica.cz/comp/jirackov.htm