Facebook pageYoutube channelen

Josef Bohuslav FOERSTER

(*30.12.1859, Praha - ✝29.5.1951, Nový Vestec)

český hudební skladatel, publicista a pedagog

Pocházel z učitelské rodiny a jeho otec byl profesorem na pražské varhanické škole. Od dětství se seznamoval s hudebním životem a jeho protagonisty. Po maturitě na reálce začal studovat chemii na německé technice, ale obrátil se k hudbě a 1882 absolvoval varhanickou školu. Stal se učitelem, skladatelem a plodným hudebním publicistou.

V roce 1888 se oženil se sopranistkou Bertou Lautererovou a v r. 1893 ji následoval do angažmá do Hamburku. Tam se sblížil s Gustavem Mahlerem, kapelníkem hamburského městského divadla. V r. 1897 následoval svou ženu do Vídně, kam ji Mahler povolal ve své nové funkci ředitele vídeňské opery. Foerster vyučoval na vídeňské Nové konzervatoři a přispíval do německých i českých časopisů. Od roku 1918 žili manželé v Praze, Foerster jako profesor konzervatoře. Byl všeobecně znám a těšil se mimořádným sympatiím zejména proto, že desítky českých pěveckých spolků s nadšením přednášely jeho sbory (Oráč, Velké širé rodné lány, Polní cestou, Z osudu rukou). Od r. 1897 byl Foerster členem České akademie věd, v letech 1931-39 jejím presidentem. Jako nestor českého hudebního života se dožil mnoha poct.

Zanechal i řadu symfonických a komorních prací, ale především byl skladatelem vokálních děl, kde se ideálně projevil jeho lyrický talent. Vedle písní, melodramů, světských a chrámových sborů, kantát, oratorií a úprav lidových písní napsal též šest oper, z nichž Eva (1897) z venkovského prostředí otevřela směr českého hudebního realismu. Mnohostranně uplatnil své literární nadání a napsal několik svazků pamětí (Poutník, 1929, Poutníkovy cesty, 1932, Poutník v Hamburku, 1938, Poutník v cizině, 1947).