Facebook pageYoutube channelen

JIŘÍ HLAVÁČ

(*12.10.1948, Zlín)


český klarinetista, saxofonista, pedagog, hudební organizátor

Studoval Konzervatoř Brno (prof. A. Doležal), HAMU (prof. V. Říha). Již v době svého studia uvádí českou hudbu 20. století. V r. 1969 zvítězil na Burze mladých umělců. Od r. 1973 vyučuje na plzeňské konzervatoři. Osvědčuje se i jako pedagog, protože jeho studenti získávají ceny v mezinárodních soutěžích. Od r. 1990 působí jako pedagog na HAMU, v r. 1997 byl jmenován docentem, v r. 2000 profesorem. Od r. 1994 vyučuje pravidelně na mistrovských kurzech v zahraničí. Je zakládajícím členem Nadace Život umělce. V letech 1997 – 2000 zastával funkci proděkana pro studijní záležitosti, 2000-2006 děkanem fakulty. Je předsedou Mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro, soutěže Concertino Praga, Asociace hudební umělců a vědců, byl členem presida České hudební rady. Získal cenu MK ČR v oboru hudby. Na svém kontě má přes 3 tisíce koncertů. Kromě specializace na soudobou hudbu je výjimečný také svým dlouhodobým zájmem o jazz. V r. 1975 založil soubor Barock Jazz Quintet, který vystupuje úspěšně po celém světě, v letech 1977-82 byl členem slavného Adamusova dechového tria. Sólově vystupuje s řadou souborů a orchestrů. Soustavně se také věnuje publicistické a moderátorské činnosti zejména v Českém rozhlase, činnosti organizační. Obdržel také ocenění za nahrávky (Zlatý štít Pantonu v r. 1988, Gramy Classic v r. 1993, CD roku ve Velké Británii 2005).

Odkazy:
hamu.cz
musicologica.cz