Facebook pageYoutube channelen

Jaroslav Krček

(*1939 Čtyři Dvory u Českých Budějovic)


český soudobý skladatel, režisér, dirigent

Narodil se r. 1939 ve Čtyřech Dvorech u Českých Budějovic. V kompozici žák M. Kabeláče. Hudební režisér a dirigent komorního orchestru v plzeňském rozhlase poté zaměstnán v Supraphonu. Spoluzakladatel souboru Chorea bohemica (1967), umělecký vedoucí komorního souboru Musica bohemica FOK (1975). Jeho tvorba vychází z tradice klasické a lidové hudby, často však také experimentuje, používá nově vymyšlené hudební nástroje nebo rekonstruuje původní lidové. Autor čtyř symfonií, elektroakustické opery Nevěstka Raab, Rozmluv s časem ad.
Odkazy:
http://www.musica.cz