Facebook pageYoutube channelen

Bohuslav Matěj ČERNOHORSKÝ

(*16.2.1684, Nymburk - ✝5.2.1742, Štýrský Hradec/Graz)

skladatel, varhaník, představitel české barokní hudby

Narodil se v Nymburku, kde byl 16. 2. 1684 pokřtěn. Pocházel z hudební rodiny. V letech 1700-02 studoval filosofii na univerzitě v Praze, jeho učitelem v hudbě byl zřejmě lexikograf T. B. Janovka. V r. 1704 byl přijat do řádu minoritů, roku 1710 byl vypovězen na 10 let z českých zemí, protože bez povolení představených odešel na studia do Itálie. V letech 1710-15 působil jako první varhaník v bazilice sv. Františka z Assisi, kde pravděpodobně vyučoval mj. G. Tartiniho kontrapunktu, poté byl varhaníkem v Padově v bazilice sv. Antonína. Po vypršení zákazu se vrátil v r. 1730 do Prahy, kde mu byla udělena hodnost magistra teologie. V letech 1727-30 byl opět pro své kritické postoje vůči řádu vykázán k pobytu do Horažďovic. V r. 1731 se tedy opět usadil v Padově. Pro zhoršující se zdraví se vracel r. 1741 do Prahy, cestou v únoru téhož roku v Grazu zemřel.

Z jeho varhanního díla jsou autentické zejména fugy D dur, c moll a gis moll. Z prvního období vokální tvorby jsou ceněny zejména nešpory Vesperae minus solemnes, z období vyhnanství antifona Regina coeli (1712). K vrcholným skladbám patří ofertorium Laudetur Jesus Christus (1729). Četná díla shořela při požáru chrámu sv. Jakuba v Praze r. 1754.

Černohorský byl díky svému vynikajícím polyfonnímu stylu a osobitému výrazu nazýván "Českým Bachem" (H. Kretzschmar) nebo za svého pobytu v Itálii "Padre Boemo". Ovlivnil vývoj hudby v Čechách (pravděpodobně byl učitelem J. Zacha, F. Tůmy ad.) i v Itálii.

Literatura:
K. Šulcová: B. M. Černohorský, životopis, diss. University of Brno, 1979
K. Šulcová: Impulsy studio o hudbě baroka, Opus musicum 1988, ss. 161-178.