Facebook pageYoutube channelen

Bedřich SMETANA

(*2. 3. 1824 Litomyšl — †12. 5. 1884 Praha)

významný český národní skladatel

Syn sládka z Litomyšle projevoval záhy hudební nadání. Gymnaziální studia v Plzni nedokončil a odešel do Prahy, kde mu přímluva matky jeho budoucí manželky Kateřiny Kolářové zajistila školení u renomovaného učitele Josefa Proksche. Zásahem ředitele konzervatoře F. Kittla získal finanční nezávislost jako učitel dětí u hraběte Thuna (1844-47). 1848 si v Praze otevřel hudební školu. Několikrát se bez úspěchu pokusil prorazit jako klavírní virtuos. 1856 přijal výhodnou nabídku ředitelského místa ve Společnosti pro klasickou hudbu v Göteborgu. Do Prahy se vrátil 1861 s pozoruhodnými skladbami a dirigentskými zkušenostmi, ale v neznámém prostředí se obtížně prosazoval; byl sbormistrem spolku Hlahol, od 1863 učitelem na vlastní škole a publicistou. Až 1866 se stal kapelníkem Prozatímního divadla, 1874 je však musel opustit, když zcela ohluchl. Neztratil však tvůrčí schopnost a v posledních letech napsal v prostředí Jabkenické myslivny, kde žil u své rodiny, řadu svých stěžejních děl. Zemřel po těžké chorobě v ústavu choromyslných. Smetana byl prvním významným českým skladatelem, který si dal za cíl vytvořit novodobou českou národní hudbu. Jeho Prodanou nevěstu (1866) přijalo publikum už po roce 1870 jako ideální model národní opery. Vedle ní vytvořil Smetana další české operní typy, založené na domácích historických námětech, na typickém vesnickém a maloměstském lokálním koloritu a na své vlastní dramatické invencí (Braniboři v Čechách 1865, Dalibor 1868, Libuše 1872, provedena 1881, Dvě vdovy 1873, Hubička 1876, Tajemství 1878, Čertova stěna 1882). Jeho hudba se postupně stala hudbou národní. Zvláště cyklus symfonických básní Má vlast (Vyšehrad 1874, Vltava 1874, Šárka 1875, Z českých luhů a hájů 1875, Tábor 1878, Blaník 1879), provedný jako celek poprvé 1882, získal výjimečné postavení, když zazníval při mnoha významnými situacích v životě národa a státu.
Bibliografie:
K. Teige: Příspěvky k životopisu a umělecké činnosti Mistra Bedřicha Smetany (Praha 1893)
J. Berkovec: Tématický katalog skladeb Bedřicha Smetana (rkp. 2001)