Facebook pageYoutube channelen

Antonín (též Anton) REJCHA

(*26. 2. 1770 Praha — †28. 5. 1836 Paříž)

český skladatel a teoretik působící v zahraničí.

V 11 letech byl adoptován svým strýcem Josefem R., violoncellistou kapely ve Švábsku. Zde se naučil hře na flétnu, housle a klavír. V letech 1785-94 působil se strýcem jako flétnista a houslista v knížecí kapele v Bonnu, kde se seznámil s Beethovenem. Měl zájem o vyšší vzdělání, navštěvoval univerzitní přednášky a seznámil se hudební teorií své doby. Pobýval v Hamburku (1794-99), pak v Paříži (1799-1802) a ve Vídni (1802-08). Zde se stýkal s řadou významných hudebníků a získal přízeň dvora a napsal více než 50 skladeb. Po krátkém pobytu v Lipsku žil od r. 1808 opět v Paříži, od r. 1818 jako učitel na konzervatoři, a zcela splynul s francouzským prostředím. Jeho žáky byli mj. Hector Berlioz, Caesar Franck, Charles Gounod, soukromě Franz Liszt. Napsal mnoho klavírních děl (významná sbírka 36 fug) a komorních skladeb pro různá obsazení (zvl. známé dechové kvintety), několik symfonií a koncertantních skladeb (též pro skleněnou harmoniku), písně, zpěvy s orchestrem a asi 15 scénických děl, z nichž jen některá byla provedena (L'Ouragan, asi 1801 Vídeň, něm., Argine, regina di Granata, po 1802 Vídeň, Cagliostro, Paříž 1810, Natalie, ou La Famille russe, Paříž 1816, Sapho, Paříž 1822). Velký vliv měla jeho teoretická díla napsaná mezi 1814–1833 (pojednání o melodii, učebnice harmonie, skladby, dramatické skladby ad.), která vyšla francouzsky i v německých překladech a měla vliv na celou generaci skladatelů. Četla se i v českých zemích.