150th anniversary of the birth of Josef Suk

4. 1. 2024

“Rodičům a rodnému kraji vděčím za to, že jsem se naučil rozuměti duši lidské a duši hudby,” řekl Josef Suk v jednom ze svých projevů. Narodil se 4. ledna 1874 v malé vísce jménem Křečovice do rodiny s dlouhou kantorskou tradicí. Prostředí vesnice s lidovou kapelou v něm probouzelo zájem o hudbu už v raném dětském věku. Po jedné návštěvě Národního divadla, kam jej rodiče vzali na představení Rozkošného opery Svatojanské proudy napsal Ouverturu d moll, jeden ze svých prvních klavírních pokusů.
V roce 1885 byl přijat ke studiu na pražské konzervatoři, kde se vedle Oskara Nedbala a Vítězslava Nováka stal nejoblíbenějším žákem Antonína Dvořáka, jehož dcera Otilka jej okouzlila natolik, že se s ní později oženil. Společně s Karlem Hoffmannem, Oskarem Nedbalem a Ottou Bergerem byl vybrán do nově se utvářejícího smyčcového kvarteta, které již od prvního koncertu 12. listopadu 1891 sklízelo úspěchy a Suk si tak mohl otevřít cestu do celé Evropy. V Českém kvartetu působil jako druhý houslista až do roku 1933, kdy musel koncertní činnost ze zdravotních důvodů ukončit.
Jako mnozí velcí skladatelé měl i Suk své odpůrce a ze strany kritiků, konkrétně referentů časopisu Smetana (Zdeněk Nejedlý, Vladimír Helfert, Josef Bartoš, K. B. Jirák ad.), musel snášet i bagatelizující a zaujaté soudy, po kterých měl být těsně před 1. světovou válkou natolik znechucen, že zvažoval, že načas přeruší koncertování v Praze.
Po premiéře Zrání v roce 1918 byl v Čechách obzvláště váženou skladatelskou osobností a o několik let později byl jmenován profesorem mistrovské školy skladby. Od roku 1920 pracoval na své nejnáročnější koncepci, symfonické skladbě Epilog, věnoval se vlastní pedagogické činnosti a na pražské konzervatoři vykonával třikrát funkci rektora. Za první republiky se těšil obecné úctě a jako vážená osobnost přednášel mnoho projevů při různých příležitostech. V roce 1933 mu byl udělen čestný doktorát Masarykovy univerzity v Brně. Jeho poslední skladbou byla drobná Sousedská, kterou věnoval křečovickým muzikantům.
Dnes si slavnostně připomínáme 150. výročí od Sukova narození a v průběhu roku mu v programu věnujeme zasloužené místo. Buďte u toho s námi!

Další aktuality

Year of Czech Music Abroad: Petr Nekoranec in New York and Czech Dreams in Denmark

8. 1. 2024

Get involved

You will receive media support for your project, a logo, automatic inclusion in the Year of Czech Music 2024 calendar and on the portal Kudy z nudy.

If you are organizing a festival or event with a duration of several days, please insert only those events that relate to the Year of Czech Music or Smetana200. For each event, please fill out the form separately with a relevant description.

Sign up via the interactive form here:

Přidat reprízu

Project Details

Price (optional)

Place of the event

Promoter’s contact

If you are not listed, select "Jiný" and fill in the field "Organizer name (other)".

The form is protected by Google's reCAPTCHA service.

You are about to close the form.

Filled information will not be saved.

Close Continue filling